Watch BG Music Channel Live from Bulgaria

BG MUSIC CHANNEL is specialized Bulgarian National Television with musical entertainment profile.
BG MUSIC CHANNEL is TV for a modern Bulgarian music, strives to be adequate to the upward trend of interest from different generations to Bulgarian popular music.
BG MUSIC CHANNEL has 24-hour music program, 7 days a week, which contains exclusively modern mainstream Bulgarian music. The main styles are represented in the program are Bulgarian pop, rock, hip-hop, R & B, Dance and Club-like Music, broadcast mainly highest quality output current BG artists and modern BG hits.
Website: https://bgmusic.tv/
Live stream BG Music Channel: https://bgmusic.tv/


World Newspapers and Magazines

BG MUSIC CHANNEL е специализирана българска национална телевизия с музикално-развлекателен профил.
BG MUSIC CHANNEL стартира излъчването си на 01.06.2013г. Излъчва мултикаст сигнал в два формата – SD 16:9 и FULL HD.
BG MUSIC CHANNEL е телевизия за българска музика, като се стреми да бъде адекватна на тенденцията към нарастване на интереса от различните поколения към българската популярна музика.
BG MUSIC CHANNEL има 24-часова музикална програма, 7 дни в седмицата, която съдържа единствено и само българска музика. Основните стилове, застъпени в програмата са български поп, рок, хип-хоп, R&B, Dance, Club-на музика и естрада.

Other TV channels in the section

Watch Bulgaria 24 TV Live from Bulgaria

Television Bulgaria 24 is the Bulgarian National Television. Bulgaria 24 TV is a 24-hour television channel with an informational and journalistic character. Our program includes news programs, journalism, documentaries, business programs, popular science films and more. National Television Bulgaria 24...

Read more

Watch Kino NOVA Live from Bulgaria

KINO NOVA is a Bulgarian film television channel. The channel broadcasts mainly film and entertainment programs. Website: https://kino.nova.bg/ Live stream Kino NOVA: https://kino.nova.bg/live/ World Newspapers and Magazines KINO NOVA е български филмов телевизионен канал. Каналът излъчва предимно филмова и развлекателна програма.

Read more

Watch Comedy Plus TV Live from Bulgaria

Comedy+ (Comedy Plus) is a Bulgarian satellite TV channel. The channel has an entertainment TV program. Website: http://tvplus.bg/comedyplus Live stream Comedy Plus TV: http://tvplus.bg/comedyplus/live World Newspapers and Magazines Comedy+ (Comedy Plus) е български сателитен телевизионен канал. Каналът е с развлекателна телевизионна...

Read more

Watch Diema Sport 2 Live from Bulgaria

Diema Sport 2 is a group of Bulgarian paid sports television channels, part of Nova Broadcasting Group, owned by Advance Media Group. It includes the channels Diema Sport HD and Diema Sport 2, and along with the channel Trace Sports...

Read more

Watch Bulgaria ON AIR TV Live from Bulgaria

Bulgaria ON AIR is a Bulgarian television. The TV channel broadcasts current affairs programs, news and business programs, documentaries and feature films and others. The television has a business and economic focus until September 21, 2015. Website: https://www.bgonair.bg/ Live stream...

Read more