Watch Ictimai TV Live from Azerbaijan

Ictimai TV is part of the Public Television and Radio Broadcasting Company ITV Azerbaijan.
Ictimai TV attaches more importance to education and enlightenment with their informative, cultural, educative and entertaining programs.
Website: https://itv.az/
Live stream Ictimai TV: https://itv.az/live-tv


World Newspapers and Magazines

Prezident İlham Əliyev 2004-cü il noyabrın 5-də Azərbaycan cəmiyyətinin və Azərbaycan xalqının arzu və istəklərinin ifadəsi kimi “İctimai Televiziya və Radio Yayımı haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiq edilməsi barədə fərman imzaladı. İctimai yayımçı proqramlar hazırlayarkən cəmiyyətdəki siyasi əqidələri, dini baxışları, ictimai fikir və rəyin müxtəlif cərəyanlarını, habelə ölkə vətəndaşlarının hüquq bərabərliyini nəzərə alır. İctimai Televiziyanın bütün proqramları milli-mənəvi dəyərləri, milli adət və ənənələri, mədəniyyət və incəsənətin bütün rəngarəngliyini özündə əks etdirir. İctimai Televiziya Azərbaycan qanunlarını və klassik ictimai yayımçılığın bu başlıca prinsipini rəhbər tutaraq fəaliyyət göstərir

Other TV channels in the section

Watch AZTV Live from Azerbaijan

AZTV is the official Azerbaijan State TV. The channel was founded in 1956. It provides general programming including News, Sports, Film and Entertainment. Website: http://www.aztv.az/en Live stream AZTV: http://www.aztv.az/canli/aztv-canli.htm World Newspapers and Magazines Azərbaycan Televiziyasının fəaliyyətini iki mərhələyə bölmək olar:...

Read more