Watch BALKANIKA Music TV Live from Bulgaria

BALKANIKA MUSIC TELEVISION is a supranational music satellite TV which offers a 24-hour, first-of-its-kind, unique educational and entertainment program targeted at the audience in Bulgaria, in the Balkan countries and the permanently settled Balkan communities.
BALKANIKA MUSIC TELEVISION unites musical projects from the Balkans and presents it in a precise hit selection and this makes it the only one among the music programs offered on the Bulgarian, Balkan and worldwide TV market.
BALKANIKA MUSIC TELEVISION began broadcasting on August 15, 2005 in SD format, and since June 2013 is also available in Full HD format. The TV station is part of a media group – Q Music Media Group Ltd., part of Music Media Cluster.
BALKANIKA MUSIC TELEVISION presents the musical richness of the countries on the Balkan Peninsula – Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Macedonia, Montenegro, Romania, Slovenia, Serbia and Turkey. Television is a bridge on the Balkans – it unites the music of the region, regardless of geographic, political, economic, religious or ethnic background.
BALKANIKA MUSIC TELEVISION the modern music from the Balkans. The music styles that are presented in the television are pop, rock, dance, r’n’b, ethno, hip-hop and others, precisely balanced regarding the audience’s interests and attitudes. In addition to the videoclip selection from all countries on the Balkan Peninsula, the television broadcasts big concerts, popular festivals and other important events on the Balkans.
Website: https://balkanika.tv/
Live stream BALKANIKA Music TV: https://balkanika.tv/video/


World Newspapers and Magazines

Балканика Music TV е наднационална музикална сателитна телевизия, която предлага 24-часова, първа по рода си, уникална образователна и развлекателна програма, насочена към публиката в България, в балканските страни и трайно заселената Балканска Общности.

Балканика Music TV обединява музикални проекти от Балканите и я представя в точен хит подбор и това я прави единствената сред музикалните програми, предлагани на българския, Балканския и световен телевизионен пазар.

Балканика Music телевизия започва да излъчва на 15 август, 2005 в SD формат, а от юни 2013 се предлага и в Full HD формат. Телевизионната станция е част от медийната група-Q Music Media Group ООД, част от Music Media клъстер.

Балканика Music TV представя музикалното богатство на страните на Балканския полуостров-Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Македония, Черна гора, Румъния, Словения, Сърбия и Турция. Телевизията е мост на Балканите-той обединява музиката на региона, независимо от географски, политически, икономически, религиозен или етнически произход.

Балканика Music TV съвременната музика от Балканите. Музикалните стилове, които са представени в телевизията са поп, рок, денс, r’n’b, етно, хип-хоп и други, прецизно балансирани по отношение на интересите и нагласите на публиката. В допълнение към клипа селекция от всички страни на Балканския полуостров, на телевизионни предавания големи концерти, популярни фестивали и други важни събития на Балканите.

Other TV channels in the section

Watch TVN Live from Bulgaria

TVN-Bulgaria is the leading news and information television channel in Northeast Bulgaria. TVN’s program includes feature films, documentaries, music and interesting sports, journalism and lifestyle shows. Website: https://tvn.bg/ Live stream TVN: https://play.tvn.bg/TVNweb/embed.html World Newspapers and Magazines TVN-Bulgaria е водещият новинарски и...

Read more

Watch TV Evropa Live from Bulgaria

Television Europe (TV Evropa) is a cable news television in Bulgaria. The first television news program aired on April 14, 2001. Website: https://www.tvevropa.com/ Live stream TV Evropa: https://novini.bg/tv/709 World Newspapers and Magazines Телевизия Европа (ТВ Европа) е кабелна новинарска телевизия в...

Read more

Watch Diema Sport Live from Bulgaria

Diema Sport is a group of Bulgarian paid sports television channels, part of Nova Broadcasting Group, owned by Advance Media Group. It includes the channels Diema Sport HD and Diema Sport 2, and along with the channel Trace Sports Stars...

Read more

Watch Diema TV Live from Bulgaria

DIEMA TV is a Bulgarian TV channel for the male audience. The channel broadcasts action movies, series, documentaries, erotic TV market, and together with Nova Sport, Diema Sport and Diema Sport 2 broadcasts sports events such as the English Premier...

Read more

Watch MMTV Live from Bulgaria

MM Television is the first Bulgarian music television. MMTV online is the successor of the first music television in Bulgaria MM (1996-2010). MM TV was established in September 1996. Website: https://mmtvmusic.com/ Live stream MMTV: https://mmtvmusic.com/live/ World Newspapers and Magazines Телевизия ММ...

Read more