Watch BALKANIKA Music TV Live from Bulgaria

BALKANIKA MUSIC TELEVISION is a supranational music satellite TV which offers a 24-hour, first-of-its-kind, unique educational and entertainment program targeted at the audience in Bulgaria, in the Balkan countries and the permanently settled Balkan communities.
BALKANIKA MUSIC TELEVISION unites musical projects from the Balkans and presents it in a precise hit selection and this makes it the only one among the music programs offered on the Bulgarian, Balkan and worldwide TV market.
BALKANIKA MUSIC TELEVISION began broadcasting on August 15, 2005 in SD format, and since June 2013 is also available in Full HD format. The TV station is part of a media group – Q Music Media Group Ltd., part of Music Media Cluster.
BALKANIKA MUSIC TELEVISION presents the musical richness of the countries on the Balkan Peninsula – Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Macedonia, Montenegro, Romania, Slovenia, Serbia and Turkey. Television is a bridge on the Balkans – it unites the music of the region, regardless of geographic, political, economic, religious or ethnic background.
BALKANIKA MUSIC TELEVISION the modern music from the Balkans. The music styles that are presented in the television are pop, rock, dance, r’n’b, ethno, hip-hop and others, precisely balanced regarding the audience’s interests and attitudes. In addition to the videoclip selection from all countries on the Balkan Peninsula, the television broadcasts big concerts, popular festivals and other important events on the Balkans.
Website: https://balkanika.tv/
Live stream BALKANIKA Music TV: https://balkanika.tv/video/


Балканика Music TV е наднационална музикална сателитна телевизия, която предлага 24-часова, първа по рода си, уникална образователна и развлекателна програма, насочена към публиката в България, в балканските страни и трайно заселената Балканска Общности.

Балканика Music TV обединява музикални проекти от Балканите и я представя в точен хит подбор и това я прави единствената сред музикалните програми, предлагани на българския, Балканския и световен телевизионен пазар.

Балканика Music телевизия започва да излъчва на 15 август, 2005 в SD формат, а от юни 2013 се предлага и в Full HD формат. Телевизионната станция е част от медийната група-Q Music Media Group ООД, част от Music Media клъстер.

Балканика Music TV представя музикалното богатство на страните на Балканския полуостров-Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Македония, Черна гора, Румъния, Словения, Сърбия и Турция. Телевизията е мост на Балканите-той обединява музиката на региона, независимо от географски, политически, икономически, религиозен или етнически произход.

Балканика Music TV съвременната музика от Балканите. Музикалните стилове, които са представени в телевизията са поп, рок, денс, r’n’b, етно, хип-хоп и други, прецизно балансирани по отношение на интересите и нагласите на публиката. В допълнение към клипа селекция от всички страни на Балканския полуостров, на телевизионни предавания големи концерти, популярни фестивали и други важни събития на Балканите.

Other TV channels in the section

Watch eTV Live from Bulgaria

eTV is private television channel in Bulgaria. It offers up-to-date news, discussions, special reports, interviews, and other programs. Website: https://www.etv.bg/ Live stream eTV: https://www.etv.bg/live Телевизия еТВ е регионален политематичен телевизионен канал на територията на област Хасково и градовете Кърджали, Димитровград, Смолян,...

Read more

Watch NOVA Sport Live from Bulgaria

NOVA Sport is a Bulgarian sports television channel. The channel broadcasts live sports events such as football, boxing, athletics, golf, basketball, volleyball and more. NOVA Sport launches on April 30, 2010. Website: https://sport.nova.bg/ Live stream NOVA Sport: https://sport.nova.bg/live/ NOVA Sport е...

Read more

Watch Code Fashion TV Live from Bulgaria

Code Fashion TV is a specialized television with information and entertainment character and it presents the most interesting and current from the world of Bulgarian and world fashion and fashion business. Website: https://tv.codefashion.bg/ Live stream Code Fashion TV: https://tv.codefashion.bg/live Code Fashion...

Read more

Watch Agro TV Live from Bulgaria

Agro TV is a Bulgarian television channel. The channel was established in 2013 and specializes in agriculture and agribusiness. The media presents news from all industries – agriculture, animal husbandry, beekeeping, fishing and others. The channel also presents news on...

Read more

Watch Bloomberg TV Bulgaria Live from Bulgaria

Bloomberg TV Bulgaria is a Bulgarian TV channel with an economic focus, which started on October 19, 2015. Television is part of Bloomberg’s international channel group. Website: https://www.bloombergtv.bg/ Live stream Bloomberg TV Bulgaria: https://www.bloombergtv.bg/video Bloomberg TV Bulgaria (Блумбърг Ти Ви България)...

Read more